MateixesMancances
En les Narratives des de l’Experiència volem reivindicar que l’expertesa del treball amb el tèxtil està íntimament lligada amb la transmissió de coneixement experiencial i/o cultural, i que aquesta labor no ha estat reconeguda en el circuit artístic.

Així com les tècniques artístiques de les anomenades arts majors (pintura, dibuix, escultura…) conten amb institucions i estudis reglats que perpetuen aquests coneixements, les pràctiques tèxtils depenen en gran mesura de l’ensenyament generacional altruista.

En aquestes trobades, convidarem diferents perfils de dones residents al barri significatives en l’herència tèxtil. Aquestes, podrien ser figures conegudes com a àvies, mestresses de casa o dones migrades que exerceixen com a transmissores de tècniques, valors i simbologia cultural. Les narratives quedaran enregistrades i es podran consultar tan a la web com a l’estudi.
narratives des de l'experiència
inici
/ nosaltres