Proposem diverses trobades que anomenem "jornades de reconeixement" de diferents formats. La participació horitzontal i el procés compartit de recopilació donarà valor i contingut al projecte.

D’aquesta manera, qüestionem el paper de l’artista com a única figura creadora-difusora de coneixement i busquem deslligar al públic del rol passiu espectador-interpretador.
jornades de reconeixement
inici
/ nosaltres