En aquestes jornades ens centrarem en la recerca d’artistes tèxtils d’àmbit internacional i de totes les èpoques, tan actuals com històriques (sempre amb visió de gènere i decolonial).

La idea d'aquestes sessions és conèixer artistes que no disposin d'article a la wikipèdia (en algun idioma) i, al final d'aquesta recerca, intentarem situar-les en aquesta plataforma o ampliar les seves entrades.
jornades de reconeixement
inici
/ nosaltres
jornadas de reconocimiento
En estas jornadas nos centraremos en investigar artistas textiles de ámbito internacional y de todas las épocas, tan actuales como históricas (siempre con visión de género y decolonial).

La idea de estas sesiones es conocer artistas que no dispongan de artículo en la wikipedia (en algún idioma) e intentaremos al final de la estancia, situarlas en esta plataforma o ampliar sus entradas.