Per finalitzar l’estada, contemplem Sessions d’Editatón consistents en situar els resultats de la recerca a la Viquipèdia, per tal que els resultats tinguin un major abast.
sessions d'editatón
inici
/ nosaltres
Para finalizar la estada, contemplamos una sesión de editatón, que va a consistir en situar los resultados de la investigación en la Wikipedia para que los resultados tengan un mayor alcance.